It takes a fool to remain sane

Inlagt av i mar 1, 2019 i BLOGGINLÄGG | 0 kommentarer

It takes a fool to remain sane

Det kru00e4vs en du00e5re fu00f6r att fu00f6rbli klok. Vad menar du, tu00e4nker su00e4kert nu00e5gon nu. Jo, jag syftar pu00e5 Ola Salos lu00e5t, It takes a fool to remain sane. Lu00e5ten med samma namn som den krogshow han har pu00e5 Rondo just nu.

Vi var du00e4r fu00f6r ett par veckor sedan. Vilken show! Det bu00f6rjar med att han spelar introt till It takes a fool to remain sane pu00e5 piano. Jag hinner tu00e4nka u201dska han ku00f6ra den redan som u00f6ppningsnummer?u201d Plu00f6tsligt hu00f6rs ett u201dsms-plingu201d, det u00e4r Ola som fu00e5tt ett sms om att hans parkering gu00e5r ut och att han mu00e5ste skicka u201dFu00d6RLu00c4NGu201d till numret fu00f6r att fu00f6rlu00e4nga parkeringen. Han tar upp en mobil ur byxfickan och man hu00f6r hur det knappas pu00e5 en mobil samtidigt som Ola tydligt su00e4ger u201dfu00f6u00f6rlu00e4u00e4ngu201d. Han bu00f6rjar om pu00e5 introt och samma sms kommer en gu00e5ng till. Proceduren bu00f6rjar om. Efter en tredje gu00e5ng utan att ha kommit igenom mer u00e4n halva introt slu00e4cks scenen ner och pianot fu00f6rsvinner samtidigt som Ola hinner ett klu00e4dbyte och showen su00e4tter igu00e5ng pu00e5 riktigt.

Det blir en hu00e4ftig show, du00e4r Ola tar oss med i sina och The Arks med- och motgu00e5ngar.

Vi fu00e5r bland annat hu00f6ra Ola beru00e4tta om hur lu00e5ten The Worrying Kind kom till. Han, tillsammans med u00f6vriga medlemmar i The Ark, vann Melodifestivalen 2007 med den och slutade sedan pu00e5 en artonde plats i Eurovision Song Contest. Han beru00e4ttar att lu00e5ten kom till under en period du00e5 han isolerade sig i sin lu00e4genhet efter en incident under ett framtru00e4dande pu00e5 svenska ambassaden i Washington u00e5ret innan. Det blev su00e5 illa att han till slut led av svu00e5r bacillskru00e4ck och tvu00e5ngstankar. Det i sin tur ledde till att han, efter Eurovision Song Contest, var i behov av en paus och vila. Han och flickvu00e4nnen reste du00e4rfu00f6r till Indien och nu00e4r han kom hem ku00e4nde han sig som en mer balanserad mu00e4nniska.

Men hur var det med storyn bakom It takes a fool to remain sane? Jo, Ola vu00e4xte upp i den lilla smu00e5lu00e4ndska orten Rottne i Vu00e4xju00f6 kommun tillsammans med sin pappa som arbetade som kyrkoherde och sin mamma som arbetade som sjuksku00f6terska. Detta gjorde att Ola fick kristendomen till sig vu00e4ldigt tidigt, men han ku00e4nde inte att han kunde tro pu00e5 det som kristendomen sa. Det gjorde att han valde att skapa sig en egen bild av religion istu00e4llet.

Vi fu00e5r ocksu00e5 hu00f6ra mu00e5nga av hans andra hits: Echo Chamber, Father of a Son, Tell Me this Night is Over, Calleth You, Cometh I och mu00e5nga fler.

Hur u00e4r tillgu00e4ngligheten pu00e5 Rondo du00e5? Jo, den u00e4r bra. Det finns ramp in, dock u00e4r den lagd med gatsten, vilket gu00f6r det skumpigt och om vu00e4dret u00e4r du00e5ligt kan det bli vu00e4ldigt halt. Det gu00e4ller dock att inte ha fu00f6r hu00f6g fart upp fu00f6r rampen, eftersom det inte u00e4r su00e5 mycket yta att rulla pu00e5 nu00e4r man vu00e4l kommit upp och det u00e4r en trappa pu00e5 andra sidan. Detta gu00f6r att rullstolsanvu00e4ndare u00e4r hu00e4nvisade till tvu00e5 av de fyra du00f6rrarna. Om man inte vill riskera att bryta nu00e4san eller u00e4nnu vu00e4rreu2026

Nu00e4r man kommer in u00e4r det en u00f6ppen foaju00e9, men kan bli tru00e5ngt vid garderoberna om det u00e4r mycket folk. Samt att det u00e4r ganska hu00f6gt upp till disken som du mu00e5ste stru00e4cka dig u00f6ver fu00f6r att ge jackan till den som jobbar i garderoben. Vu00e4l inne i arenan u00e4r det ocksu00e5 ganska tru00e5ngt. u00c4r man flera rullstolar har man i princip tvu00e5 bord att vu00e4lja mellan. Hur u00e4r det med baren du00e5? Den u00e4r hu00f6g su00e5klart. Detta gu00f6r att du i tru00e4ngseln av mu00e4nniskor som ska ku00f6pa dricka mu00e5ste ha ganska kraftig stu00e4mma fu00f6r att de ska hu00f6ra vad du vill ha att dricka. Sedan kommer det ju en risk att antingen fu00e5 nu00e5gon annans dricka i huvudet alternativ spilla din egen i knu00e4t.

Men lite u00f6l-schampo eller ru00f6dvins-spill skulle man kunna ta en kvu00e4ll som denna du00e5 helt makalu00f6sa Ola Salo stu00e5r pu00e5 scen. Showen u00e4r vu00e4l vu00e4rd att gu00e5 och se om man gillar honom och hans musik.

/ Andrew & Jossan

Lämna kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppa till verktygsfältet