Leva&Fungera är i stan igen!

Inlagt av i mar 24, 2019 i BLOGGINLÄGG | 0 kommentarer

Nu i veckan, den 26-28 mars, u00e4r det dags fu00f6r Leva & Fungera-mu00e4ssa igen! Det u00e4r en mu00e4ssa du00e4r man kan hitta allt fru00e5n hju00e4lpmedel och bilanpassningar till assistansbolag. Man kan u00e4ven gu00e5 pu00e5 olika fu00f6relu00e4sningar och testa en hel del aktiviteter. Mu00e4ssan hu00e5lls vart annat u00e5r pu00e5 Svenska Mu00e4ssan.

Vi ska su00e5klart dit. Vi har tu00e4nkt vara du00e4r bu00e5de onsdagen och torsdagen. Du00e5 ska vi bland annat titta pu00e5 om det finns nu00e5gon lu00f6sning fu00f6r att kunna fu00e5 en bredare su00e4ng, som kan tillgodose bu00e5da vu00e5ra behov, su00e5 att vi inte behu00f6ver ha tvu00e5 stycken. Om inte detta finns pu00e5 marknaden ska vi undersu00f6ka vad det skulle kosta att som privatperson ku00f6pa tvu00e5 likadana su00e4ngar med de funktioner vi behu00f6ver.

Vi ska u00e4ven gu00e5 och lyssna pu00e5 en del fu00f6relu00e4sningar. Bland annat ska vi gu00e5 pu00e5 en fu00f6relu00e4sning som heter u201dAtt jobba i nu00e5gons hem u2013 om arbetsmilju00f6n fu00f6r dig som personlig assistentu201d. Den ska bli intressant att gu00e5 pu00e5. Bu00e5de fu00f6r att hu00f6ra hur det kan upplevas som assistent att ha sin brukares hem som arbetsplats, men ocksu00e5 fu00f6r att vi som faktiskt bor pu00e5 deras arbetsplats ska fu00e5 lyssna och fu00f6rhoppningsvis fu00e5 veta om det u00e4r nu00e5got som vi behu00f6ver tu00e4nka lite extra pu00e5. Lu00e5ter detta som en fu00f6relu00e4sning som du ocksu00e5 vill gu00e5 pu00e5? Du00e5 tycker jag att du ska komma till lokal A7 mellan klockan 12:20 och 13:20 pu00e5 onsdag.

Hu00e4r u00e4r ett axplock av de fu00f6relu00e4sningar som kan vara intressanta att gu00e5 pu00e5 och var du kan lyssna pu00e5 dem:

*u201dStresshantering fu00f6r personer med ru00f6relsenedsu00e4ttningu201d u2013 Levascenen, lu00e4ngst in i mu00e4ssan nu00e4ra det stu00f6rre cafu00e9et.

*u201dKommunikation och kontroll av omgivningen i en framtida vu00e4rldu201d u2013 en fu00f6relu00e4sning om u00f6gonstyrd kommunikation. Den kommer att hu00e5llas i lokal A2, som ligger nu00e4stan lu00e4ngst in i det bortre hu00f6gra hu00f6rnet sett fru00e5n ingu00e5ngen.

*u201dLu00e5gaffektivt bemu00f6tandeu201d – Bo Hejlskov, som har jobbat med hantering av problemskapande beteenden i mu00e5nga u00e5r, fu00f6relu00e4ser om lu00e5gaffektivt bemu00f6tande som u00e4r en metod fu00f6r hantering av problemskapande beteende pu00e5 etisk grund. u00c4ven denna fu00f6relu00e4sning hittar du i lokal A2.

Vill du veta hur en av David Lega har kommit till den punkt du00e4r han u00e4r i livet idag? Du00e5 u00e4r kanske hans fu00f6relu00e4sning u201dHinder u00e4r till fu00f6r att u00f6vervinnasu201d pu00e5 torsdagen kl. 09:30-10:00 i lokal A7 u00e4r nu00e5got fu00f6r dig. Lokal A7 ligger precis bredvid lokal A2.

Eller vill du veta mer om FN-konventionen fu00f6r personer med funktionsnedsu00e4ttning och hur vi kan anvu00e4nda den i dagens samhu00e4lle? Du00e5 u00e4r det samma lokal, A7, som gu00e4ller kl. 11:00-11:30.

Gillar du att dansa? Kom du00e5 till aktivitetsytan, som ligger allra lu00e4ngst in i det hu00f6gra hu00f6rnet, pu00e5 onsdag mellan kl. !5:15-15:45. Du00e4r kan du kanske fu00e5 se oss dansa och glu00e4nsa lite i rullstolsdansen som ska hu00e5llas du00e4r.

Sju00e4lvklart mu00e5ste ni ju ta er fu00f6rbi Livsandas egen monter, B05:21 och su00e4ga hej till alla glada som hu00e4nger du00e4r. Vem vet, ni kanske hittar oss du00e4r ocksu00e5.

/Andrew & Jossan

Lämna kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hoppa till verktygsfältet